สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ประกอบด้วย
 
ช่อลิลลี่  2  ช่อ  อยู่ล้อมรอบโล่ห์มีรูปคบเพลิงและรูปโลกอยู่ในโล่ห์  ซีกซ้ายมือมีกางเขน  ซีกขวามีดาว

1.ช่อดอกลิลลี่  2  ช่อ 
หมายถึง ฤทธิ์กุศลแห่งความบริสุทธิ์  ซึ่งหมายความว่า เยาวชนนั้นเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่อง 
มีจิตใจขาวสะอาด  อีกทั้งยังหมายถึง ความน่ารัก  สดชื่น  มีชีวิตชีวา ร่าเริงแจ่มใส

2.คบเพลิงและรูปโลก         
หมายถึง ความรู้คือแสงสว่างส่องโลก
        
3.กางเขน                      
หมายถึง ความยากลำบากอุปสรรคต่างๆ
        
4.ดาว                           
หมายถึง ความรุ่งโรจน์ความสำเร็จกางเขนกับดาวจึงมีความหมายว่าความยากลำบากและอุปสรรคต่างๆจะนำมาซึ่งความสำเร็จ
และความรุ่งโรจน์ไม่มีผู้ใดที่ประสบผลสำเร็จในชีวิตโดยไม่เคยลำบากมาก่อน