ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายกิจการนักเรียนระดับชั้น ม.4-6
แบบขออนุญาตลาหยุดเรียน ส.ส.ส./ก.น 01 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.34 KB 26
ฝ่ายวิชาการ ระดับชั้น ม.4-6
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 188.34 KB 2
หนังสือแจ้งการสอบกลางภาคเรียนที่ 2-2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 111.17 KB 6
อื่นๆ
หนังสือขอความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของรถตู้ รับ-ส่ง นักเรียน ร้านค้า และบริษัทประกัน กับโรงเรียนฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 252.13 KB 13
Privacy Notice for Teachers and Personnel Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.37 KB 7
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับครูและบุคลากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.3 KB 14
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้สมัครเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.57 KB 16