ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกาศผลสอบทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกาศผลสอบทางการศึกษา
O-NET ป.6, ม.3 (การทดสอบตามความสมัครใจ) http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
RT ป.1
http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P1
NT ป.3
http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2566,15:42   อ่าน 135 ครั้ง