ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนขั้นรถรับส่งนักเรียน ภาคการเรียนฤดูร้อน
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกาศผลสอบทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการประกาศผลสอบทางการศึกษา
O-NET ป.6, ม.3 (การทดสอบตามความสมัครใจ) http://www.newonetresult.niets.or.th/Individualweb/notice/frEnquireStudentGraphScore.aspx
RT ป.1
http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P1
NT ป.3
http://180.180.244.48/NT/ExamWeb/FrPrintAnnounceExams.aspx?gradeCode=P3
เปิดรับสมัครเรียนภาคฤดูร้อน
การสอบ NT ป.3
การสอบ RT ป.1
การสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2565
กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงการทบทวนเนื้อหาในวิชาวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร ในระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565
EDUCATION FAIR 2022
งานกิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
ทางโรงเรียนได้มีโอกาสและเป็นส่วนหนึ่งในมหกรรมราษฎร์บูรณะศีลบวร
"งานวัดประจำปี หลวงพ่อรอด"
พิธีการ : วันที่ 17-18 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 13.00 น.
การแสดง : วันที่ 21 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 17.00 น.
กิจกรรม Young Artist Music Contest 2022
ทางโรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวด
"Young Artist Music Contest" จัดโดย College of Music, Mahidol University
ผู้เข้าแข่งขัน : เด็กหญิงณัฐสุดา สุขใจธรรม ม.3/5
เข้าประกวดในรุ่นอายุ Class A
ประเภทเครื่องลมไม้และเครื่องลมทองเหลือง
(Woodwind and Brass)
ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลาการแข่งขัน 15.00-15.30 น.
เป็นกำลังใจและส่งแรงเชียร์ให้กับนักเรียนของเรากันด้วยนะครับ
ติดตามข่าวสารได้ที่
https://www.facebook.com/yamc2018
https://www.music.mahidol.ac.th/yamc/index.html#section-featurettes
กิจกรรม Siam Square Walking Street
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ (TEDET)
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบ (TEDET)การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
✅กำหนดการสอบ
วันหยุดประจำเดือนสิงหาคม 2565
เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ส่วนของค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบ
ประกวดร้องเพลงวันแม่
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565
แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA )
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
ผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ (เริ่มเปิดรับสมัครและกรอกแบบฟอร์มต้นเดือนธันวาคม 2565)
เยี่ยมชมโรงเรียนหรือสอบถามรายละเอียด
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 02-428-1996, 0-2428-0950
หรือกรอกใบสมัครผ่านช่องทางแบบฟอร์ม

https://forms.gle/EoLPosTPSQhnKTho8

ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับ ????????
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติและรูปแบบการเรียนการสอน✍️ หลังเทศกาลปีใหม่
การจัดกิจกรรม Chistmas Party
การปรับลดค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564