ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง : การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง สามัญ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นางสาวสุมินตรา ทองฉิม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,16:01   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง : ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กชายสกลพัฒน์ ชูชัยรัตน์ 2.เด็กหญิงอริษา อุดมสุข
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:59   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) สามัญ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นางสาวณัฐมล อิ่มอารมณ์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:57   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง : การแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.นายยศกร เจริญบุญ 2.เด็กชายกัณตนพ ชมสวน 3.เด็กชายจักรรินทร์ กิตติโชติกุล
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:55   อ่าน 114 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน : ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กชายพัชรพล วีระวานิช 2.เด็กหญิง กุลธิดา เลิศชาญวุฒิกุล
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:52   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.นาย ฐิติศักดิ์ ธูปหอม 2.นางสาวกุลภรณ์ หนูนาง 3.นางสาวชุติรัตน์ คงเหลือสิน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:49   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน : การแข่งขันเพื่อพูดอาชีพภาษาจีน สามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงรันชิตา ตุลยาทร 2.เด็กหญิงสิริมา หู
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:46   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน : การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) สามัญ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภกิจ วงศ์ส่ง
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:44   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : 1.เด็กหญิงมุทิตา บุบผาวรรณา 2.เด็กชายพรสมบุญ เสาโกมุท 3.เด็กหญิงณัฐชนก คงทน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:40   อ่าน 122 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง : การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : นาย วินซ์ อิลเลียค มาลาเกนโย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,15:39   อ่าน 121 ครั้ง